Hủy

Nhu cầu tăng Tin tức

  • 14/07/2016 - 16:10

    Tiêu thụ thép bật tăng

    Nhu cầu thị trường thép phục hồi, cộng với các biện pháp tự vệ tạm thời giúp doanh nghiệp giữ được nhịp độ sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm.