Hủy

Nhượng quyền thương mại Tin tức

  • 17/01/2013 - 15:03

    Hai 'công thức bí mật' của Starbucks

    Được thành lập tại thành phố Seattle vào năm 1971 bởi giáo viên dạy tiếng anh Moby Dick, và được mua lại bởi chính người nhân viên cũ - Howard Schultz - vào năm 1987, Starbucks không ngừng lớn mạnh, vươn ra khắp thế giới, trở thành một “đế chế “cà phê.