Hủy

Nora Taylor Tin tức

Chơi tranh, tranh chơi

Chơi tranh, tranh chơi

Nạn tranh giả khiến nhiều bảo tàng trên thế giới không tin tưởng vào thị trường tranh Việt Nam, ảnh hưởng tới cả các họa sĩ đương đại.