Hủy

Nước sạch số 2 Tin tức

Nước sạch!

Nước sạch!

Tư nhân hóa dịch vụ công ích như nước sạch đã bộc lộ những rủi ro cần được xử lý kịp thời.

  • 20/07/2016 - 11:47

    VBL và nước sạch vì cộng đồng

    Nhà máy Bia Việt Nam (VBL) phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức ngày hội “1 phút tiết kiệm triệu niềm vui 2016”.