Hủy

Obv Tin tức

Bàn tay nắm lấy bàn tay

Bàn tay nắm lấy bàn tay

Cầm lòng không đặng, Thảo quyết định đưa tay nắm lấy những bàn tay nhỏ nhắn, mong manh ấy.

Người Tiên Phong