Hủy

Ội Việt kiều Campuchia Tin tức

Người Việt bốn phương (số 617)

Người Việt bốn phương (số 617)

Hội nghị “Kết nối kiều bào với địa phương” thu hút hơn 200 trí thức, doanh nhân kiều bào đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.