Hủy

Osho Tin tức

Đơn giản như Thiền

Đơn giản như Thiền

"Đừng phán xét về mọi thứ xảy ra bên ngoài và bên trong thân tâm mình. Đây là điều quan trọng nhất của Thiền", bậc thầy Anil Chandwani khuyên.