Hủy

Phá giá VNĐ Tin tức

Phá giá tiền Đồng, lợi hay hại?

Phá giá tiền Đồng, lợi hay hại?

Động thái nới lỏng biên độ của SBV là cần thiết và chẳng đừng; nhưng nếu phá giá VNĐ sâu hơn nữa sẽ gây tác hại đến kinh tế và xã hội.

XOR, XOR Việt Nam