Hủy

Phẩm cách Tin tức

  • 12/06/2013 - 16:16

    Big data: Đại dữ liệu hay Đại Ca

    Một mối lo ngại nảy sinh là những gì có thể xảy ra khi chính phủ các nước đặt quá nhiều lòng tin vào quyền lực của dữ liệu.