Hủy

Phạm Hồng Phú Tin tức

Casumina thay Chủ tịch HĐQT

Casumina thay Chủ tịch HĐQT

Ông Phạm Hồng Phú được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay ông Bùi Thế Chuyên. Đồng thời, ông Phú giữ vị trí Tổng Giám đốc.