Hủy

Phạm Văn Sinh Tin tức

Thái Bình có Chủ tịch tỉnh mới

Thái Bình có Chủ tịch tỉnh mới

Ngày 6/3, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức Kỳ họp bất thường HĐND để kiện toàn các chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình.