Hủy

Phan chí dũng Tin tức

  • 02/08/2014 - 09:26

    Ngân hàng làm gì với thế hệ Y?

    Nhận diện phân khúc và chiếm lĩnh thị trường Gen Y sẽ là xu hướng cạnh tranh trong tương lai của nhiều ngân hàng trên thế giới cũng như ở Việt Nam.