Hủy

Phân chia thành Tin tức

Sành điệu như phụ nữ Sài Gòn những năm 60-70

Sành điệu như phụ nữ Sài Gòn những năm 60-70

Nếu như ở các nơi khác, nhất là nông thôn lúc này, phụ nữ thoa chút son cũng bị đánh giá là đua đòi ăn chơi, mặc quần loe là lai căng, thì người Sài Gòn vẫn vô tư diện jeans loe thời thượng.