Hủy

Phan su Tin tức

  • 05/10/2015 - 21:10

    Hoàn tất đàm phán TPP

    Sau 5 năm đàm phán, 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP cuối cùng đã đạt thỏa thuận hiệp định thương mại lớn nhất thế giới.