Hủy

Phản ứng lại Tin tức

  • 21/07/2013 - 09:56

    Bài học nhớ đời của Fed và PBOC

    1 tháng sau ngày khủng hoảng tiền mặt tại Trung Quốc và phát ngôn mập mờ của Fed qua đi, PBOC và Fed đều đã rút ra 3 kinh nghiệm cho mình.