Hủy

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp Tin tức

  • 29/04/2014 - 15:23

    Thời của trái phiếu xanh

    Đầu năm nay, Unilever, chủ sở hữu nhãn hàng Omo, đã phát hành được 415 triệu USD trái phiếu xanh.