Hủy

Phát triển giao thông Tin tức

  • 08/11/2013 - 23:34

    Việt Nam sẽ chỉ có 44 cảng biển

    Trong đó có 14 cảng biển cảng biển quan trọng phục vụ chủ yếu cho việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng.