Hủy

Phi thương mại Tin tức

  • 01/09/2014 - 09:44

    APEC hướng tới thuận lợi hóa thương mại

    APEC đang thúc đẩy nỗ lực nhằm xúc tiến thương mại, tăng trưởng kinh tế, đối mặt với những thách thức, tiến tới thực hiện Hiệp định Thuận lợi hóa thương mại.
Người Tiên Phong