Hủy

Phí trước bạ ôtô Tin tức

  • 18/06/2013 - 18:01

    Sẽ giảm một nửa thuế, phí ôtô?

    Để phát triển công nghiệp ôtô, Bộ Công Thương cho rằng cần giảm một nửa mức thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ.
  • 02/04/2013 - 09:52

    Chen nhau đăng ký ô tô ngày đầu giảm trước bạ

    Trong ngày đầu tiên thực hiện giảm phí trước bạ ôtô theo Nghị định 23/2013/NĐ-CP, 1.4, theo ghi nhận của PV, tại các điểm đăng ký thủ tục phí trước bạ, lượng người dân đến làm thủ tục đông gấp nhiều lần so với thời điểm trước đó.