Hủy

Bảo vệ - Bảo tồn

ads

Nestlé Việt Nam, La Vie hỗ trợ cộng đồng sử dụng nước một cách bền vững

Hỗ trợ kỹ thuật giúp hàng chục ngàn hộ nông dân và đối tác sử dụng ít nước hơn mà vẫn đạt năng suất.

ads

Chiến binh bảo tồn

Sự kiên trì của những chiến binh thầm lặng đã góp phần bảo tồn thiên nhiên và những giá trị sinh học quý giá của Việt Nam.

ads

Cơ hội của Koro.love

Thêm giải pháp để tạo ra nguồn nước sạch cho người dân.

  • Thiện nguyện cần chuyên nghiệp

    Cần Xây dựng các thiết chế bảo vệ lợi ích của người đóng góp thiện nguyện cũng như yêu cầu trách nhiệm minh bạch của các hoạt động liên quan.