Hủy

Phú đại tín Tin tức

 • 04/06/2014 - 17:28

  Sẽ có đại học Fulbright Việt Nam

  Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư Dự án thành lập trường Đại học Fulbright Việt Nam theo loại hình trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận.
 • 06/07/2013 - 07:00

  Síp thoát vỡ nợ từng phần

  Síp được nâng xếp hạng tín nhiệm sau khi hoàn tất kế hoạch hoán đổi trái phiếu từ ngắn hạn sang dài hạn.
 • 24/04/2013 - 17:02

  Không đồng ý ưu đãi thuế cho VAMC

  Ủy ban Tài chính Ngân sách, tại phiên họp ngày 24/4, đã không đồng ý với đề nghị ưu đãi thuế cho Công ty Quản lý tài sản (VAMC).