Hủy

Phu giao Tin tức

  • 26/03/2015 - 08:03

    Tin vắn chứng khoán ngày 26/3

    MPC sẽ trả 50% cổ tức cho đợt 2/2014, phát hành 30 triệu CP, 2.500 tỷ đồng trái phiếu; CII thu được 926 tỷ đồng từ giao dịch với MPTC...
  • 09/12/2014 - 07:45

    Tin vắn chứng khoán 9/12

    Minh Phú mua được 1/3 số cổ phiếu quỹ đã đăng ký; Masan Consumer huy động 2.100 tỷ đồng trái phiếu 10 năm...