Hủy

Phuc le jardin Tin tức

Xuất khẩu bất động sản

Xuất khẩu bất động sản

Trong quý I/2016, đã có 700 người nước ngoài mua căn hộ cao cấp tại TP.HCM, so với con số 1.000 người cả năm 2015.