Hủy

Phương cách Tin tức

  • 23/04/2013 - 06:42

    EU chính thức dỡ lệnh cấm vận Myanmar

    EU vừa quyết định dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm vận thương mại, kinh tế và cá nhân đối với Myanmar, để đáp lại những tiến bộ chính trị ở nước này.