Hủy

Quan tinh Tin tức

  • 05/10/2019 - 15:49

    Triển khai Lean Six Sigma

    Giới thiệu cơ bản về Lean Six Sigma và quy trình triển khai trong thế giới thực của nó, cho các chuyên gia cũng như sinh viên.
Người Tiên Phong