Hủy

Quốc gia G7 Tin tức

Lộ diện nhóm G7 mới

Lộ diện nhóm G7 mới

Dựa trên ước tính GDP theo ngang giá sức mua mới công bố của IMF, Financial Times vừa đưa ra nhận định bất ngờ: Nhóm G7 mới đã xuất hiện.