Hủy

Quỹ DFJ VinaCapital Tin tức

VOF sẽ không chuyển sang quỹ mở

VOF sẽ không chuyển sang quỹ mở

Với chiến lược đầu tư vào công ty chưa niêm yết và đầu tư với quy mô lớn, hình thức quỹ mở là không phù hợp với VOF.