Hủy

Ra ứng cử Tin tức

Nhật Bản có chính đảng mới

Nhật Bản có chính đảng mới

Hội Duy Tân Osaka đã trình đơn lên Bộ trưởng Tư pháp xin thành lập đảng “Hội Duy Tân Nhật Bản” và đã được chấp thuận.