Hủy

Richemont Tin tức

Richemont: Xa xỉ lên trực tuyến

Richemont: Xa xỉ lên trực tuyến

Vào năm 2016, doanh số bán của Richemont đã giảm 4% chỉ còn 10,6 tỉ euro. Nhưng doanh số bán các mặt hàng xa xỉ cá nhân lại tiếp tục tăng lên.