Hủy

Sài gòn sjc Tin tức

30 tấn vàng sẽ ra thị trường

30 tấn vàng sẽ ra thị trường

Sau khi có đủ nguồn vàng SJC, Ngân hàng Nhà nước sẽ chính thức cho đấu thầu giá vàng miếng để can thiệp thị trường.

XOR, XOR Việt Nam