Hủy

Sản lượng cà phê Tin tức

 • 19/08/2016 - 08:01

  Thị trường cà phê ngày 19/8

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 38-38,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.
 • 16/08/2016 - 08:06

  Thị trường cà phê ngày 16/8

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đi ngang ở 38-38,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tiếp tục giảm trong khi giá Arabica sàn New York tăng.
 • 13/08/2016 - 07:45

  Thị trường cà phê ngày 13/8

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 37,8-38,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
 • 29/04/2016 - 08:09

  Bản tin thị trường cà phê ngày 29/4

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tăng lên 34-34,6 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tăng trở lại trong khi giá Arabica sàn New York tiếp tục giảm.
 • 15/10/2015 - 08:04

  Bản tin thị trường cà phê ngày 15/10

  Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 35,7-36,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.
 • 01/10/2015 - 08:09

  Bản tin thị trường cà phê ngày 1/10

  Giá cà phê Tây Nguyên quay đầu giảm xuống 34,6-35,4 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm, trong khi giá Arabica sàn ICE New York tiếp tục tăng.
Người Tiên Phong