Hủy

Sáp nhập bất động sản Tin tức

Sôi động làn sóng M&A bất động sản

Sôi động làn sóng M&A bất động sản

Những quỹ đất sạch tại các khu vực trung tâm đang dần khan hiếm. Do đó, các nhà đầu tư đang chuyển hướng sang các tỉnh lân cận TP Hồ Chí Minh.

  • 29/01/2014 - 09:23

    Năm 2013: Được mùa M&A

    Mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng năm 2013 lại là năm khá thành công trong họat động mua bán và sáp nhập của thị trường Việt Nam.