Hủy

Sập sàn chứng khoán Tin tức

  • 20/02/2013 - 07:52

    Điểm tin trước giao dịch ngày 20/2

    Chứng khoán thế giới tăng, chứng khoán trong nước giảm. Vàng thế giới xuông thấp nhất 6 tháng. Tín dụng âm 0,16% trong gần 2 tháng đầu năm.