Hủy

Say rượu Tin tức

  • 01/11/2013 - 16:04

    Văn hóa Bar: Bar dành cho ai?

    Đàn ông già tìm đến chốn này vào một số lúc hoài niệm chuyện xưa và để tưởng nhớ những hương vị đã mất.