Hủy

Scott thompson Tin tức

Làm CEO thì nên xin lỗi kiểu gì cho đúng?

Làm CEO thì nên xin lỗi kiểu gì cho đúng?

Những doanh nghiệp đưa ra lời xin lỗi thống thiết nhất lại cũng là những doanh nghiệp chứng kiến giá cổ phiếu của họ giảm sâu nhất trong tuần tiếp theo đó.