Hủy

Sở Giao dịch Hàng hóa INFO Tin tức

Lập sàn giao dịch hàng hóa để “chống đầu cơ giá”

Lập sàn giao dịch hàng hóa để “chống đầu cơ giá”

Bộ Công Thương vừa trao giấy phép thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa INFO. Đây là sàn giao dịch hàng hóa thứ hai tại Việt Nam được cấp phép nhằm mục tiêu phát triển kinh tế hàng hóa của Việt Nam hội nhập và liên thông vào thị trường hàng hóa toàn cầu.