Hủy

Bảo vệ - Bảo tồn

ads

Vải da từ lá dứa

Ô nhiễm sản xuất vải da từ lá dứa ít hơn 20% so với sản xuất vải da từ động vật...

ads

Cháy rừng do thương chiến?

Cháy rừng có liên quan chiến tranh thương mại hay chuyển cực đồ hình âm dương?

ads

Fansipan có cần sân bay?

Áp lực hạ tầng đang đè nặng lên “nóc nhà Đông Dương”.

Mượn ly đẩy lui rác nhựa

Mượn ly đẩy lui rác nhựa

Hệ thống cho mượn, đổi trả và mang đi những chiếc ly tiện dụng, thân thiện môi trường, góp phần hạn chế rác thải nhựa.

  • Số hóa di sản

    Lăng vua Tự Đức được số hóa 3D và đưa vào thư viện mở trên mạng, mở ra cơ hội giúp công chúng thế giới tiếp cận những di sản Việt Nam.

Biz Tech

Nhân vật