Hủy

SSI trái phiếu Tin tức

  • 21/01/2015 - 08:00

    Tin vắn chứng khoán ngày 21/1

    SSI phát hành xong 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi; HAG phát hành 5 triệu cổ phiếu thưởng; DLC dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi...
  • 14/01/2015 - 15:17

    SSI chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu

    SSIBOND012015 là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 2 năm. Kỳ trả lãi 1 năm/lần, lãi suất trong năm đầu tiên là 8,2%/ năm,