Hủy

Steve mollenkopf Tin tức

Hãy học cách nói

Hãy học cách nói "Tôi không biết"

"Không cần phải biết tất cả mọi thứ, nhưng phải biết cách tập hợp xung quanh mình những người biết giúp bạn tìm câu trả lời", CEO của Qualcomm chia sẻ.