Hủy
Sự kiện doanh nghiệp

Mai Linh ra mắt taxi công nghệ

Dương Nguyễn Thứ Tư | 29/07/2020 16:00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (gọi tắt: Tập đoàn Mai Linh) vừa tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 

Kết thúc 2019, báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Mai Linh ghi nhận các chỉ tiêu kinh doanh chính với tổng tài sản đạt 4.830.679 triệu đồng, doanh thu thuần đạt 2.216.656 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế lãi nhẹ 2.005 triệu đồng. Trong đó, doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn năm 2019 có giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2018 do sự phát triển của các hãng taxi công nghệ và kéo theo đó là sự cạnh tranh bất bình đẳng.

Doanh thu từ hoạt động taxi/tổng doanh thu năm 2019 đạt 83,1%; tỷ lệ này tăng so với năm 2018 (81,3%), cho thấy taxi tiếp tục đóng vai trò là hoạt động kinh doanh chủ lực, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu của Tập đoàn.

Báo cáo tài chính hợp nhất cũng phản ánh chi phí tài chính bao gồm lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm so với cùng kỳ 2018, qua đó cải thiện phần nào biên lợi nhuận gộp và hạn chế sức ép từ việc giảm doanh thu thuần vì tình hình khó khăn chung của nền kinh tế. Tập đoàn cũng ghi nhận thu nhập khác, lợi nhuận khác tích cực từ các khoản thanh lý trong quá trình tái cấu trúc, góp phần cải thiện nguồn thu.

Tổng tài sản của Tập đoàn giảm -3,4% so với cùng kỳ 2018 do tiếp tục tái cơ cấu tài chính, giảm nợ dài hạn. Tương ứng, tổng nợ phải trả đến cuối 2019 cũng đã giảm -4% so với cùng kỳ 2018. Tập đoàn Mai Linh đang từng bước hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu tài chính để cải thiện, tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh và thực hiện các mục tiêu xa hơn.

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO