Hủy

Tài chính thế hệ mới Tin tức

  • 26/09/2013 - 08:58

    Không ưu đãi thuế, phí cho Vinacomin

    Hiện ngành khai thác than đóng 3.120 tỷ đồng từ thuế tài nguyên và sẽ tăng thêm 957 tỷ đồng/năm nếu tăng thuế tài nguyên lên 7% và 9%.
Người Tiên Phong