Hủy

Tài khoản vốn Tin tức

Đảo chiều dòng vốn ngoại

Đảo chiều dòng vốn ngoại

Nhà đầu tư nước ngoài có thể đảo chiều mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2021 này.

  • 30/09/2020 - 08:30

    Đòn bẩy IR gọi vốn

    Nếu thực hiện tốt hoạt động thông tin, doanh nghiệp có thể đẩy nhanh tốc độ huy động vốn.