Hủy

Tài khoản vốn Tin tức

  • 21/02/2021 - 08:16

    Đảo chiều dòng vốn ngoại

    Nhà đầu tư nước ngoài có thể đảo chiều mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2021 này.
  • 30/09/2020 - 08:30

    Đòn bẩy IR gọi vốn

    Nếu thực hiện tốt hoạt động thông tin, doanh nghiệp có thể đẩy nhanh tốc độ huy động vốn.