Hủy

Takeo Tin tức

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh An Giang và TaKeo

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh An Giang và TaKeo

Ngày 3/11, lễ ký kết nghĩa giữa các khóm, ấp giáp biên giới của xã An Nông, thị trấn Tịnh Biên và xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (Việt Nam) với các phum giáp biên của các xã Phnum Đen, xã Xôm, xã Kôm Nốp, quận Kirivong, tỉnh TaKeo, vương quốc Campuchia đã diễn ra tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.