Hủy

Tân CEO Tin tức

  • 08/07/2014 - 14:33

    Kinh Đô sẽ ẵm trọn PhinDeli?

    Với vai trò là cổ đông chiến lược nắm cổ phần chi phối, khả năng Kinh Đô “ẵm trọn” PhinDeli là rất lớn.