Hủy

Tăng giá cao su Tin tức

  • 07/07/2015 - 08:49

    Giá cao su khó tăng

    Trong những năm tới, giá cao su nếu có tăng cũng chỉ ở mức dưới 2.500 USD/tấn (50 triệu đồng/tấn).