Hủy

Tap doan than Tin tức

  • 06/01/2024 - 11:32

    VinFast công bố sắp xếp lãnh đạo

    Ngày 6/1/2024, VinFast, nhà sản xuất xe điện hàng đầu Việt Nam, công bố thay đổi trong bộ máy lãnh đạo, khi công ty bước sang giai đoạn phát triển mới.