Hủy

Tay lai Tin tức

  • 09/05/2015 - 08:17

    Bản tin thị trường cà phê ngày 9/5

    Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 37,2-37,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.
  • 29/04/2015 - 08:30

    Bản tin thị trường cà phê ngày 29/4

    Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 37,4-38 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.