Hủy

Tay lai Tin tức

 • 15/05/2015 - 09:31

  Bản tin thị trường cà phê ngày 15/5

  Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 37,1-37,6 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.
 • 09/05/2015 - 08:17

  Bản tin thị trường cà phê ngày 9/5

  Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 37,2-37,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.
 • 29/04/2015 - 08:30

  Bản tin thị trường cà phê ngày 29/4

  Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 37,4-38 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.