Hủy

Tên thương hiệu Tin tức

  • 13/04/2012 - 22:14

    Google sắp bỏ tên miền .com?

    Những tên miền mà Google lựa chọn có thể sẽ được tiết lộ một khi Google hoàn thành xong thủ tục với ICANN; nhưng có thể chúng sẽ là: .GOOGLE, .YOUTUBE và .GPLUS.