Hủy

Test1 Tin tức

Test hinh anh khuyen mai dich vu

Ngày 13/11/2016, dầu Brent là 44,75 USD/thùng và dầu WTI có giá là 43,41 USD/thùng, thì ngày 28/11/2017́ dầu Brent đạt 63,73 USD/thùng và dầu WTI đạt 57,87 USD/thùng.