Hủy

Than thoai Tin tức

Né “vết xe đổ” địa ốc Trung Quốc

Né “vết xe đổ” địa ốc Trung Quốc

Thị trường BĐS có tính đầu cơ cao, phục vụ lợi ích riêng đã triệt tiêu nguồn lực sản xuất, kinh doanh bền vững và gây đổ vỡ hệ thống tài chính.

  • 22/08/2022 - 14:50

    Đến khi nào giá cả ngừng tăng?

    Lạm phát không kết thúc, nó chỉ trở nên ít tồi tệ hơn. Và, trên thực tế, chúng ta không nên trông đợi nó kết thúc hoàn toàn.
  • 27/07/2022 - 10:23

    Lạm phát đã đỉnh chưa?

    Lạm phát các nước đã duy trì ở mức cao trong thời gian khá dài, liệu rằng nó đã tạo đỉnh hay chưa?.
Người Tiên Phong